เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                            LINE ALBUM KN NEWS ๒๑๑๒๑๓ 3


 KN  robot 01 ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์