เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                             LINE ALBUM KN NEWS ๒๑๑๒๑๓ 0


 คนเก่งกาญจนาคว้าเหรียญรางวัลกีฬาคาราเต้-โด     งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์