เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันจันทร์ที่  7 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา มอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และงาน ICTของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร"

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

189633984 1235623376868485 8441241906505180192 n   189845149 605763570394409 8089514672681855076 n   193670902 863736717373976 7391352965950714157 n  197328768 1206353536464756 7450902155722428793 n