เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ครูฝ่ายประชาสัมพันธ์และครูฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยมีดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการสพม.กจ. เป็นประธานกล่าวการเปิดอบรม ณ ห้องเยอรมัน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

PP NEWS