เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

      313909

        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

       โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จดหมายข่าว