เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
โดยมีผู้อำนวยการขวัญจิรา เจ็กภูเขียว เป็นประธานคณะกรรมการการสอบคัดเลือก ณ ห้องภาษาไทย 1 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ

64 4