เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ นำโดยผู้อำนวยการขวัญจิรา เจ็กภูเขียว และคณะครู
ดำเนินการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน

64 3