เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ และตัวแทนนักเรียนต้อนรับคณะจากสโมสร
โรตารีท่าม่วงในการเยี่ยมชมตามโครงการตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) นอกจากนี้ สโมสรโรตารีท่าม่วง
ยังได้มอบสาส์นตราตั้งแก่สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ ให้กับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

64 1