เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ เช่น  จำนวน 30 ต้น ภายในพื้นที่ของหน่วยงาน 

ปลูกต้นไม้ ๒๑๐๖๐๖ 0

ปลูกต้นไม้ ๒๑๐๖๐๖ 3  ปลูกต้นไม้ ๒๑๐๖๐๖ 2 0

ปลูกต้นไม้ ๒๑๐๖๐๖ 0 0

ปลูกต้นไม้ ๒๑๐๖๐๖ 0