เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

105วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ด้วยความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลไทรโยค