เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ฉบับที่ 40 1

         วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.อรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และกลุ่มบริหารงานโรงเรียนประชามงคล ได้ร่วมรับชมพิธี “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย นักเรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ผ่านช่องทาง www.Obectv.tv และ Youtube Obec Channel โดยฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเวลา 10.00 น. ท่านผู้อำนวยการได้เชิญหัวหน้ากลุ่มงาน ทั้ง 6 กลุ่ม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคชีนให้กับนักเรียนและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องจันทรมงคล โรงเรียนประชามงคล