เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน “มุฑิตาจิต กษิณาลัย ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน” แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 39 ท่าน พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 และมอบของที่ระลึก โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

IMG 9234 IMG 9245 IMG 9252  IMG 9260  IMG 9302  IMG 9440  IMG 9442  IMG 9453  IMG 9456  IMG 9460  IMG 9462  IMG 9465  IMG 9468