เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กิจกรรมการอบรม โครงการห้องเรียนเพื่อการมีงานทำ
โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีอบรมผ่านระบบ Zoom ตั้งเเต่ 20-21 และ23-24 กันยายน 25648 1 649 1 6410 1 6411 1 64