เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร พระอารามหลวง เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตลอดจนทำนุบำรุงพระศาสนา สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันงดงามของไทย โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร