เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 8 กรกฎาคม 64 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

นายจำนงค์ ภักดี ได้พาคณะครูทุกท่านไปฉีดวัคซีน

แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19
ณ สำนักงานเทศบาลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

tmp3 64