เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

TWNEWS โรงเรียนกองทุนการศึกษา conferance

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น.
โรงเรียทองผาภูมิวิทยา เป็นจุดรับชม Video Conference ผ่านระบบ Zoom การประชุมร่วมระหว่าง พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กับอาสาสมัครพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี