เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

TWNEWS เขื่อนมอบของดนตรี คหกรรม

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ (สก. อขว. วผ-ขว หปอว-ฟ. ดท-ขว.) ออกหน่วยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ มอบ อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียน โดยมีนายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป