เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 7 กรกฎาคม 64 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ณ ห้องประชุมอยู่สุข

tmp2 64