เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 23 มิถุนายน 64 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้ต้อนรับ

คณะนิเทศจาก สพม.กาญจนบุรี เพื่อรับการนิเทศ ติดตามความพร้อม

การเปิดเทอมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
 
Template1