เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565

ภายในงานได้จัดซุ้มฐานการเรียนรู้ มีการตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมการประกวดสาวงามประจำราชวงศ์

การแข่งขันการคัดลายมือ การวาดหน้ากากจีน  และการวาดภาพระบายสี

ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อ

ให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

65 20