เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

คนเก่งกาญจนาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2022


297