เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รางวัลชมเชยการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science show ศูนย์วิทศาสตร์กาญจนบุรี ประจำปี 2565


206