เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

เกียรติบัตร ครูแกนนำการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง วิชาภาษาไทย

 

 10000

 

 

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรที่นี่ค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1qC0t5E7wrvWxDA_36wDbPhDoVpHWzeJE?usp=sharing