เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

           30 พฤศจิกายน 2564 -1 ธันวาคม 2564 ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ ดร.ชยพล เพชรพิมล และ ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ฯและเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 วิทยากรโดย รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย ณ ห้องประชุมกัลประพฤกษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

 

1

 

2

 

3

 

8

 

9