เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                         18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศน.ดร.ณพิชญา และ ศน.ดร.ชยพล เพชรพิมล จาก สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยรองอธิการบดี ผศ.จรายุทธ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการเปิดเรียน Onsite ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ในสัปดาห์ที่ 3 ของการเปิดเรียน Onsite ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นมาและพร้อมกันนี้ได้แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ผอ.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล และคณะครูให้การต้อนรับ นอกจากนี้ศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมนิเทศ ติดตามและรับฟังการรายงานการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ร่วมชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีต่อไป

S 3506667

S 3473444S 3473442

S 347344122222

111S__3473443.jpg