เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

วุฒิบัตรการอบรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

 


สไลด์1

 

 ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงจาก QR-Code 

 

วุฒิบัตรการอ่าน