เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

27 ตุลาคม 2564 ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กาญจนบุรี มอบหมายและอนุญาตให้ ดร.ชยพล เพชรพิมล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และข้อเสนอแนะการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

S 3088386

 

S 3088388