เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

“อันเนื่องมาจาก MOU” วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ภารกิจแรก จากการประสานความร่วมมือจากท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ดร.ชยพ ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรีที่ประสาน กับท่าน ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มอบโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 200 ตัว โดยมี ผอ.สาคร แก้วอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และครูสรายศ ครูทัศนีย์ จันโทมา รับมอบ ณ ตึกอธิการบดี  ภารกิจที่ 2 เวลา 09.30 น.ณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และดร.ชยพล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี เข้าร่วมนิเทศ ติดตาม และดำเนินกิจกรรมแนะแนวสัญจรเชิงรุกปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผอ.ไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา พร้อมคณะครู และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย หารือแนวทางการเดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ดีและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งพูดคุยกับนักเรียนชั้นม.6 และออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขัดสน

 

 

S 10502152

 

S 10575875

 

S 10567683

 

S 10567685

 

S 10567686