เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่าย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ดาวน์โหลดจาก QR-Code ด้านล่างค่ะ)

 

เกียรติบัตรกองทุนผอสาคร

ทองผาภูมิ           มณีกาญจน์ร่มเกล้าไทรโยคน้อย

ศรีสวัสดิ์

หนองปรือ

อุดมสิทธิ

ประชามงคล