เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมรำอาศิรวาทในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจย์ดี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 034-520335 ต่อ 204 downloadรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ