เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งรวมศรัทธาความดี ศรีรัตนโกสินทร์”

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ป้าย 3

 

S 2973743