เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

od

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการจัด

"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน  ๑  นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565"  

สามารถดาวโหลดเอกสาร !!!!