เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานและร่วมจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565

(Thailand Smart City Expo 2022)

ภาพผลิตภัณฑ์ 4

เอกสารเพิ่มเติม(คลิก)