เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                                    ภาพผลิตภัณฑ์ 2

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ขอเชิญชวนสั่งจองผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก “เสื้อโปโลรุ่นใหม่” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย โดยส่งใบสั่งซื้อสินค้าพร้อมชำระเงินได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565  รายละเอียดกเพิ่มเติม CLICK  !!!