เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประมวลภาพกิจกรรม สงกรานต์ สพม กาญจนบุรี

DSC 0185

รูปภาพเพิ่มเติม http://sesaok.synology.me/photo/?t=Albums/album_e0b89be0b8a3e0b8b0e0b980e0b89ee0b893e0b8b5e0b8aae0b887e0b881e0b8a3e0b8b2e0b899e0b895e0b98c20e0b8aae0b89ee0b8a120e0b881e0b8b2e0b88de0b888e0b899e0b89ae0b8b8e0b8a3e0b8b52032353635#Albums/album_e0b89be0b8a3e0b8b0e0b980e0b89ee0b893e0b8b5e0b8aae0b887e0b881e0b8a3e0b8b2e0b899e0b895e0b98c20e0b8aae0b89ee0b8a120e0b881e0b8b2e0b88de0b888e0b899e0b89ae0b8b8e0b8a3e0b8b52032353635