เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1LkkicuWnR48_UbGhzVSKChj7kgWXQadx?fbclid=IwAR2dxMYl79z_qdQOQ4xDRJGvF9KYGOgmYvExUSoHBl_ydpqSz__ehoresek