เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

IMG 2760

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มอบหมายให้
ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี และศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี ติดตามนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าม่วง

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

สหวิทยาเขตท่ามะกา

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

 

2969A008 5CDF 4234 B24B 5304881B76A9 L0 001 B7E5D9AF 253F 4439 8B71 B5CE603437D1 L0 001

B6234BB1 9327 43C5 984A B039758078E6 L0 001 229116

IMG 2744 IMG 2744