เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

6F967B7C EF2B 4A80 AFED 3BFB2477AC1F

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป