เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Screenshot 2022 03 17 at 14 14 07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้เพื่อpng

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ