เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

       7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ประธานในการเปิดกิจกรรม "UDS  Open House ทุ่งทานตะวัน บานที่อุดมสิทธิ" ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยผอ.เจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและคณะครูร่วมกันจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตในพื้นที่อำเภอ สังขละบุรี” กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ นิทรรศการแสดงผลงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแสดงความสามารถของนักเรียนอย่างหลากหลาย

 1111

 

2