เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

             5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยท่าน อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (สอบข้อเขียน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565) ณ สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ซึ่งในการนี้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.กจ.เขต 1 ผอ.หงษ์ดี ศรีเสน ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู และคณะผู้บริหารเดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบให้ขวัญกำลังใจผู้เข้าสอบ โดยมีประธานสนามสอบ ท่านผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กจ. รองฯสุนันทา พร้าวตะคุ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ ซึ่งสนามสอบได้ดำเนินการตามมาตรการสถานการณ์โควิด 19 และระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

S1

 

 

S2

 

S3

 

S4