เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

   16 มกรา วันทา บูชาครู 

         วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.45 น.ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ และจุดธูปเทียนชัยบูชาครู เจิมหนังสือ และอ่านสารนายกรัฐมนตรี นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางอภิษฐา สวนเข้ม ครูอาวุโสนอกประจำการ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้เข้าร่วมชุมนุมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อจากนั้น นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้กล่าวโอวาทมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการครูอาวุโสในประจำการ พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ครูและบุคลากรดีเด่น โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์เดช พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ดร.ชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.กจ. และดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.กจ.และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

271956473 2392030074265462 3181958215502456280 n

 

 

271908180 2392030124265457 2765069916394570631 n