เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

kruts

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา

สถานที่ในการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวโหลด