เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

         

        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.ท่านอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรายงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสถานการณ์ในการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งแนวทางในการเปิดเรียน กับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกรกระทรวงศึกษาธิการ ณ Prelude Hotel จังหวัดกาญจนบุรี

  

S 3252234 0

 

 

S 3252233

 

 

S 3252231

 

แผนเผชิญเหตุโควิด