เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

               วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว๙/๒๕๖๔(PA)และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ชยพล -ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี และผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมหอสมุดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูให้การต้อนรับและการเข้ารับอบรมครั้งนี้ เวลา ๑๐.๑๕ น. พบปะเยี่ยมเยือน ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ พร้อมทั้งสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางเลือกในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานในท้องถิ่นด้วยความเสมอภาค โดยมีพระครูกาญจนกิจธำรง เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดพุพง พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดเขาสามชั้น นายสมศักดิ์ มงคลเจริญ และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมสนทนาในครั้งนี้ และมีนักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาซึ่งจบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และรับการสนับสนุน ส่งเสริม และให้โอกาสทางการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาได้เข้ามาแสดงความขอบคุณที่ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพม. กาญจนบุรี และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ หลังจากนั้นเวลา ๑๒.๑๔ น. ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะเข้ากราบนมัสการพระครูโพธิกาญจนธรรม เจ้าคณะอำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี เจ้าอาวาสวัดวังโพธิการาม เวลา ๑๓.๓๐ น. มุ่งหน้าเดินทางตรวจเยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทุ่งมะเซอย่อ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ตำบลบ้องตี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนสาขา โดยในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน เวลา ๑๖.๓๐ น.เดินทางกลับสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

S 12189713

 

S 12189711

 

S 12189714

 

S 12189710

 

S 12189712

 

S 12189709