เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

245322219 4570655629647946 1489181314634702492 n

               วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีพร้อมด้วยท่านรองฯสุนันทา พร้าวตะคุ รองผอ.สพม.กจ ดร.ชยพล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กจ  ผศ.จรายุทธ์ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจกับคณะ ผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชะรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีนำโดย ผอ.วิชญาณี บุญทวี คณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลและสถานการณ์การฉีดวัคซีนของแต่ละโรงเรียน ซึ่งในการรับการฉีดวัดซีนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากล่าวว่า จำนวนนักเรียนในสังกัด 30,980 คน ประสงค์ฉีดวัดชีน 26,980 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 และยังได้ฝากถึงผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ว่า ทางเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีความพร้อมและได้มีนโยบายให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดีทุกคน ตามมาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด ทั้ง 29 โรงเรียน 

 

245509549 4570653602981482 7298055383755991252 n 245487856 4570655006314675 3344992958100960030 n 245359504 4570653756314800 7117177219473084983 n

 

245387421 4570653379648171 7939699385071359292 n 245352220 4570654526314723 7281315654509996842 n S 10362905

 

S 10362902       245519841 4570654656314710 7104808713661455483 n

 

S 10362914 S 10362915

S 10362922S 10362911 0