เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

            วันที่ 21 กันยายน 2564 ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ ทองผาภูมิวิทยา..…ท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผต.ศธ. ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ การอบรมออนไลน์โครงการ    การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเครือข่ายในโครงการโรงเรียนกองทนุการศึกษา” และโรงเรียนในเครือข่ายฯ โดยมี ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย ดร.ชยพล เพชรพิมล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ผศ.ดร.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียน สพม.กจ.เข้าร่วม ผอ.ยงยุทธ สงพะโยม คณะครู ทีมงาน รร กองทุนฯ, ผอ.สพม., รอง ผอ.สพม. และรอง ผอ. สพป. กจ 1 ,ศน.,ผอ.และทีม จาก รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา รร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี รร.อุดมสิทธิศึกษา รร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร รร.ทองผาภูมิวิทยา ให้การต้อนรับ

1

23

 

4569

 

10

 

241880318 621971209182407 6924865952670796929 n241988285 621971479182380 8469216631559015667 n242390987 621971572515704 419764053758643662 n242171598 621971432515718 56037654566160127 n

 

S 9068558S 9068559

 

242212757 621966389182889 1800773056990896580 n242605664 621966305849564 7679596203651925614 n