เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

📣📣ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี📣📣

📌การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2564 📌

561138BC 6A9E 4B21 A2EC E1AD0B9AB3E3

ดาวโหลดที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4