เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

studentcare

การยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เปิดให้ยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 27 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสามารถยื่นออนไลน์ ( Google Form )

โดยแสกน QR CODE หรือ คลิ๊กที่ Link

   >>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   >>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โทร 034-521118