เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

        วันที่ 9 กันยายน 2564 ท่านผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กาญจนบุรี พร้อมด้วยท่านรองฯ สุนันทา พร้าวตะคุ ดร.ชยพล เพชรพิมล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพมงคลรังษี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชะรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงาน

IMG 0018 IMG 0008

IMG 0011 IMG 0014

IMG 0024 IMG 1267

IMG 1286 IMG 1272